கீச்சுகள்

@RugbyLeeds -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @RugbyLeeds -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. பின்செய்த ட்விட்
  31 ஜன., 2017

  Say hello to Leeds Rhinos Foundation the charity that are Changing Lives Through Sport. Text RHIN05 £5 to 70070 to support our programmes

  மீளமை
 2. 11 மணிநேரம் முன்

  Brilliant dance moves from the pupils at . They have been learning street dance with our Dance Development Officer Nicola Booth. Well done everyone! 💃🕺 For more information on our work in schools click on the link below

  மீளமை
 3. 14 மணிநேரம் முன்

  📆On Friday 9 November Rhinos TV presenter & current Miss West Yorkshire will be hosting a fundraising event for our charity & at with special guests Jamie Jones-Buchanan & FIND OUT MORE ⬇️

  மீளமை
 4. 16 மணிநேரம் முன்

  Our Rhinos Active Social group has been running for over two years now and is continuing to connect communities and promote healthy lifestyles. Find out more about the free weekly sessions for over 55s

  , , மற்றும் 3 பேர்
  மீளமை
 5. அக். 22

  Thank you to the 45 coaches that came to the Rhinos Rampage coach education workshop tonight. The session was led by and and focused on the strength and conditioning of players in under 11s to open age teams.

  மீளமை
 6. அக். 22

  A big thanks to for coming to the Coach education course tonight. They received training from as we promote our new Rhinos Rampage coaching course

  மீளமை
 7. அக். 22

  For our , sign up to 's coaching workshop starting tonight! Based around strength and conditioning of players, the course is for under 11 to open age coaches who want to develop their skills. Email sam.horner@leedsrhinosfoundation.org to book

  மீளமை
 8. அக். 21

  Good luck to and coach for their first game of the season today

  மீளமை
 9. அக். 20

  On Monday night, will be running a coaching workshop for under 11s to open age coaches. The course will be focusing on strength and conditioning of junior players. You can sign up today by emailing sam.horner@leedsrhinosfoundation.org.

  மீளமை
 10. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  அக். 20

  BIG DAY TOMORROW! Our first ever game as a club! 2 pm KO at Weetwood, Rugby Pitch 1!

  மீளமை
 11. அக். 19

  Our Head of Partnerships & Development is representing our charity in the USA. Dan has been invited by the US Embassy & will be visiting sports organisations, including to look at corporate social responsibility & how they promote participation & engagement

  மீளமை
 12. அக். 19

  It’s been a great week with the Active Beyond Cancer courses, supported by . The groups at , and have been looking at making sugar swaps in their diets and introducing the groups to resistance based exercises.

  மீளமை
 13. அக். 19

  Wave your arms if you’ve got that ! Here are members of our Rhinos Active Social group taking part in an aerobics class at one of our free weekly sessions. If you’d like to join our sessions visit our website for details ➡️

  மீளமை
 14. அக். 19

  If you’ve quit smoking as part of keep going you’re over half way there! 👍 Smokers who make it to 28 days smoke free are 5 times more likely to quit for good. If you need support don’t forget to check out the website ➡️

  , , மற்றும் 2 பேர்
  மீளமை
 15. அக். 19

  ICYMI, there is still chance to sign up to our strength and conditioning coaching workshop, led by ! If you coach under 11s to open age teams, come and improve your skills and knowledge by booking this opportunity. Email sam.horner@leedsrhinosfoundation.org to sign up.

  மீளமை
 16. அக். 18

  Our girls rugby taster sessions continue next week: 👧Years 6&7 (Under 12s) 📆 Thursday 25th October 📍 ⏰ 6:00-7:00pm ❓Email Lois.forsell@leedsrhinosfoundation.org

  மீளமை
 17. அக். 18

  Our Active Beyond Cancer programme, in partnership with , is in its second week. The group at were involved in a circuit of individual exercises that will contribute to their active cancer recovery. Sessions are also run at and

  மீளமை
 18. அக். 18

  Yesterday’s Rhinos Active Social session at had attendees taking part in chair aerobics. Run at three venue’s across Leeds, the sessions are for over 55s and are free to attend! Email Laura.buckle@leedsrhinosfoundation.org

  மீளமை
 19. அக். 17

  Absolute pleasure hosting one of our clubs U13s with a Coach & Player development session led by

  மீளமை
 20. அக். 17

  Top quality on show at the Yr 11 boys Leeds & Hunslet schools plate some really competitive matches between and eventual winners ! Well done to all teams !

  மீளமை
 21. அக். 17

  Inspirational video from on our player James Addyman, who had his right arm amputated to stop the spread of an aggressive cancer. James recently abseiled down the side of a Newcastle hotel to raise funds for the Teenage Cancer Trust

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·