கீச்சுகள்

@RugbyLeeds -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @RugbyLeeds -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. பின்செய்த ட்விட்
  31 ஜன., 2017

  Say hello to Leeds Rhinos Foundation the charity that are Changing Lives Through Sport. Text RHIN05 £5 to 70070 to support our programmes

  மீளமை
 2. 30 நிமிடங்களுக்கு முன்

  As Learning Disability Week is in full swing it’s great to be up at Swinsty Reservoir with for their annual sponsored walk! The crowds are starting to gather. 🚶‍♂️🚶🏽‍♀️

  மீளமை
 3. 18 மணிநேரம் முன்

  Our community matchday gallery from League fixture against is now available on the Facebook page Take a look and don't forget to tag yourself in!

  , , மற்றும் 7 பேர்
  மீளமை
 4. 18 மணிநேரம் முன்

  As we build up to our PDRL team's 'Return Leg' against on the 23rd June, we are inviting you to find out more about our physical disability team including Full Back and player Josh Butler Watch the video here

  , , மற்றும் 3 பேர்
  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  23 மணிநேரம் முன்

  Should be a fantastic day come along if you’re not busy and be uplifted by PDRL v PDRL

  மீளமை
 6. 23 மணிநேரம் முன்

  NEWS | looking forward to walking out with "worthy custodian" of the number 10 shirt this Saturday in ' PDRL fixture against

  , , மற்றும் 6 பேர்
  மீளமை
 7. ஜூன் 17

  If you have a bit of time tune in to to listen to Disability Sport Co-Ordinator and Physical Disability Rugby League Player talking all thing 🏉🦏

  மீளமை
 8. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஜூன் 15

  Two fantastic awards with four great students!! Thanks to and

  மீளமை
 9. ஜூன் 15

  Our full Rhinos community matchday gallery will be available on the Facebook page early next week. Don't forget to share the gallery and tag yourselves in!

  மீளமை
 10. ஜூன் 15

  Lots of half time teams action tonight with nine clubs represented. Big thanks to all clubs for joining us tonight. We hope you enjoyed your time on the pitch.

  மீளமை
 11. ஜூன் 15

  Great to welcome who are with us at supporting our Rhinos community match day tonight

  மீளமை
 12. ஜூன் 15

  Thanks to all clubs and schools who have been on flag duty tonight unveiling the team flags along with the flag in the centre of the pitch.

  மீளமை
 13. ஜூன் 15

  Great to have under 10s on guard of honour duty with the dance team welcoming the teams onto the pitch. Hope you enjoy the occasion

  மீளமை
 14. ஜூன் 15

  Big welcome to and under 7s who are our player escorts tonight walking out with the and players.

  மீளமை
 15. ஜூன் 15

  Great to see the Rhinos boys wearing shirts today raising awareness of a common problem for men and women in the UK. We’ve had some fantastic collaboration with the State Of Mind team this year with more to follow.

  மீளமை
 16. ஜூன் 15

  We've got nine community clubs joining us as player escorts and playing at half time tonight from the region. A big welcome to all clubs and we hope you enjoy the night.

  , , மற்றும் 7 பேர்
  மீளமை
 17. ஜூன் 15

  Big thanks to our Leeds Rhinos Foundation Key Partners for tonight's game against All helping us to change lives through sport.

  மற்றும்
  மீளமை
 18. ஜூன் 15

  Our next Women and Girl's Player Development Session will take place on Monday at the home of Shaw Cross Sharks ARLFC The session is suitable for girls in school years 10 and 11 up to the age of 19 and for all abilities and experience levels. Find out more below

  மீளமை
 19. ஜூன் 15

  Great to Collaborate with Foundation and heritage team at our In Touch group this month. Our attendees enjoyed a session discussing the links between the clubs over the year's and reminiscing over the shared players and matches

  மீளமை
 20. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஜூன் 15

  It's & we're bringing you some more surprising facts on . Catch up with our blog uncovering the reasons behind why men are more likely to get cancer, & die from it, than women - & what we can all do to help men reduce their risk 👀

  மீளமை
 21. ஜூன் 15

  🗓️Make sure you have 23rd June in your diary for our game against at , kick off 2.30pm.

  மற்றும்
  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·